TBH
 
   
  Landschapsinrichting en –Beheer
Ontwerp


Landschapsarchitectuur is een zeer breed begrip. TBH is thuis in de complete vormgeving, inrichting en verzorging van de buitenruimte. De inrichting en onderhoud van grote tuinen en landgoederen zijn hierin een de meest in het oog springende onderdelen. TBH weet dat
landschapsarchitectuur veel bredere toepassingen kent, TBH is hierin zeer veel zijdig. Het ontwerp en begeleiden van de uitvoering wordt uitgevoerd door onze landschapsingenieurs. Wij voorzien in het complete traject van schetsontwerp, definitief ontwerp, werkvoorbereiding, finanaciele calcuties tot aan begeleiding van de uitvoering.
Bij het ontwerpen staat naast de ‘Visie’ (programma van eisen) het toekomsting onderhoud centraal. TBH is sterk in het beheer-gericht-ontwerpen en in het ontwerp-gericht-beheren.

De medewerkers van TBH hebben veel praktische ervaring in, zowel de groene- en hovenierssector als de Landschapsarchitectuur. De groene handen van TBH zijn reeds in vele werken zichtbaar. Naast

 
particulieren en bedrijven werkt TBH ook veel voor overheden, als gemeentes, waterschappen en provincies. Hierdoor heeft TBH een zeer brede ‘Groene’ kennis en een dikke streep vóór op een hoveniersbedrijf en op een architectenbureau! Het werkgebied bestrijkt heel Nederland en België.

Beheer en onderhoud >
Aanleg en uitvoering >